Gas eller eldriven toalett?

Gas eller eldriven toalett?

En eldriven förbränningstoalett kräver att det finns el indraget. En gasdriven förbränningstoalett kräver ingen el utan endast en gastub.

 

Cinderella Gas Cinderella Classic

 

Oavsett vad du väljer så kommer en förbränningstoalett att göra livet lite enklare, renare och varmare.

Lycka till med ditt val.

1
1
1
1